Enerji Verimliliği

Enerji Verimliliği

Ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma amaçları ile doğrudan ilişkili olan enerji verimliliği uygulamaları, dünyamızın geleceği için büyük önem taşıyor. Maliyet tasarrufu, rekabet avantajı ve çevresel farkındalık gibi faydalar sağlayan enerji verimliliği uygulamalarıyla ilgili detaylar ise Arçelik Sürdürülebilirlik sayfasında!

Enerji Verimliliğine Giriş: Enerji Verimliliğini Artırmak Mümkün mü?

Enerjiye olan talep tüm dünyada gün geçtikçe artıyor. Bu duruma bağlı olarak enerji fiyatları da katlanarak artıyor, doğal kaynaklar tükeniyor, çevre kirliliği yükseliyor, iklim değişiyor ve enerji talebi mevcut arzdan daha ağır basmaya başlıyor. Peki, enerji kaynaklarından en iyi şekilde faydalanarak ve daha az enerji kullanarak verimliliği artırmak mümkün mü?

Elbette enerji verimliliği arttıkça enerjiyi daha akıllı kullanıp daha az enerji harcayarak aynı işi yapmak mümkün hale gelir. Bu durum maliyetleri düşürürken çevre üzerindeki etkileri azaltır.

Gelin, gezegenimiz için hayli öneme sahip olan enerji verimliliği konusunu daha detaylı inceleyelim. 


Enerji Verimliliği

Küçük Adımlarla Büyük Tasarruf: KOBİ'ler için Enerji Verimliliği Neden Önemli?

Türkiye’de bulunan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler yani KOBİ’ler; var olan tüm işletmelerin %99.8’ini, toplam istihdamın ise %76.7’sini oluşturuyor. Çünkü ülkemizde KOBİ tanımı, “250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon TL’yi aşmayan işletmeler” şeklinde yapılıyor. Ayrıca bu ekonomik göstergeler dünya genelinde de benzer şekilde. Bu nedenle insanlığı ve gezegenin geleceğini etkileyecek konular ve kararlar mutlaka KOBİ’leri de kapsıyor. Bu önemli konulardan biri ise küresel iklim krizi.

Farklı sektörlerde yer alan KOBİ’lerin çoğunluğu, fosil yakıtlardan elde edilen enerjileri kullanarak çalışmalarını devam ettiriyor. Oysa iklim krizinin kontrol altına alınması ve sera gazı salınımını önlemek adına karbon-nötr uygulamalara geçilmesi için yapılan çalışmalar en çok bu işletmeleri ilgilendiriyor. Peki, bu enerji kaynağı kullanımı KOBİ’lerde enerji verimliliğini nasıl etkiliyor? Gelin, KOBİ’ler sürdürülebilirliğin en önemli adımlarından biri olan enerji verimliliğine daha yakından bakalım.


Enerji Verimliliği

Enerji Tasarrufu ile Enerji Verimliliği Arasındaki Farklar Nelerdir?

Enerji Verimliliği Nedir?

Sürdürülebilir kalkınma amaçları ile yakın ilişkisi olan enerji verimliliği, daha az enerji kullanarak daha çok verim almayı hedefleyen bir yaklaşım. Enerji verimliliği sağlamak için hizmet ya da üretim için kullanılan kaynakları değerlendirmek gerekir. 

Fosil yakıtlardan elde edilen enerji, sürdürülebilir ve yenilenebilir bir enerji türü değil. Çünkü kömür, doğal gaz, petrol gibi yenilenemez enerji kaynakları, çok uzun süre içerisinde oluşuyor ve tükenme tehlikesi bulunuyor. Bu nedenle de KOBİ’ler için maliyeti fazla olabiliyor. Ayrıca fosil yakıt kullanımı, sera gazlarının atmosferde birikerek iklim krizinin kontrol altına alınamamasının da en büyük sebeplerinden biri. Ancak çevre dostu ve doğal enerji kaynakları kullanımıyla maliyetleri düşüren çalışmalarla enerji verimliliği sağlanabilir.

Enerji verimliliği konusu ile ilgili detaylı bilgi almak için Enerji Verimliliği Nedir? Enerji Tasarrufu ile Enerji Verimliliği Arasındaki Farklar Nelerdir?  yazımızı okuyabilirsiniz. 

KOBİ'ler için Enerji Verimliliği Neden Önemli?

İşletmelerin günlük çalışmalarını devam ettirebilmeleri için enerji kullanmaları şart. Kullanılan enerjinin verimliliğini değerlendirdiğimizde karşımıza çeşitli sonuçlar çıkıyor. 

Verimli enerji kullanımı; sınırlı bütçesi olan KOBİ’lerin işletme giderlerini azaltma konusunda destek olur. Daha az enerji kullanılacağı için faturaların azalmasını ve tasarruf yapılmasını sağlar. Enerji verimliliği uygulamaları, sürdürülebilirlik çalışmaları arasında yer aldığı için tüketici tarafından çevresel sorumluluk bilinci kapsamında değerlendirilebilir. Tüketiciler de günümüzde bilinçli ve sorumluluk alan markalara yönelme eğilimindedir. Bu durum da KOBİ’lere rekabet avantajı sağlar. 

Bunun dışında devletlerin, yaptıkları anlaşmalar sonucunda işletmelere enerji verimliliği konusunda yaptırımları olabilir. Yasal olarak bu anlaşmalara uyum sağlayabilmek ise cezai yatırımlardan korunmaya ve işletmenin sorunsuz çalışmasına destek olur.

Ayrıca enerji verimliliği uygulamaları, gezegenimizin geleceğini doğrudan ilgilendiren enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Dünya genelinde enerji talebi hızla artarken işletmeler enerji verimliliği uygulamalarını tercih ederek daha az enerji harcar ve kaynakları daha etkin kullanılabilir. 

KOBİ'ler Enerji Verimliliğini Nasıl Artırabilir?

KOBİ'ler için enerji verimliliği; maliyet tasarrufu, rekabet avantajı ve çevresel farkındalık gibi önemli faydalar sağlıyor. İşletmelerin enerji verimliliğini artıracak adımları ise şu şekilde sıralayabiliriz:

Enerji takip yazılımları veya akıllı sayaçlar kullanarak fazla enerji tüketilen alanları belirlemek

Profesyonel bir danışmana enerji verimliliği denetimi yaptırmak

Enerji verimli LED ampul kullanmak, doğal ışığı daha faydalı kullanmaya çalışmak ve sensörlü aydınlatma sistemleri tercih etmek

Eskimiş ekipmanlar yerine enerji tasarruflu ekipmanlar kullanmak

Enerji kullanımını minimuma düşürecek ısı yalıtımı yapmak (pencere, kapı ve duvar yalıtımı)

Tasarruf konusunda çalışanlara eğitim vermek, enerji verimliliği uygulamaları hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapmak

Mümkünse güneş enerjisi, rüzgar enerjisi veya hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak

KOBİ’ler; enerji tüketimi ve verimlilik denetimi yapmak, aydınlatma çözümleri geliştirmek ve çalışanlara enerji verimliliği konusunda bilinç aşılamak gibi adımlarla enerji verimliliğini artırabilir. Bu adımları gerçekleştiren işletmeler, sürdürülebilirliğe katkıda bulunarak uzun vadede enerji maliyetlerini düşürebilir. 

Biz de Arçelik olarak enerji verimliliği projeleri ile yenilenebilir enerji sistemlerine yatırım yapıyoruz. Ayrıca enerji tasarruflu ürünlerimizle müşterilerimizi buluşturarak tüketimi azaltmaya katkıda bulunuyoruz.

Operasyonel enerji verimliliğini takip ediyor ve geliştiriyoruz. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sistemleri ile aydınlatma sistemleri, yalıtım, ısı geri kazanımı, enerji tasarruflu motora geçiş ve proses optimizasyonu gibi alanlarda enerji verimliliği daha iyi olan alternatiflere ve iyileştirmelere yatırım yapıyoruz. Enerji verimliliği çalışmalarımızla ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için Enerji Verimliliği sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.


İhracatta Uyulması Gereken Sürdürülebilirlik Adımları

Dünya’nın hem bugününü hem de geleceğini derinden etkileyen iklim değişikliği, devletlerin ve kurumların hedefleriyle birlikte sadece karbon azaltımı ile sınırlı kalmadı, ticaret yapış şekillerini de etkilemeye başladı. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması’ndaki uygulama ve yaptırımlar çerçevesinde, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılacak ihracat konusunda bu süreçlerden KOBİ’ler başta olmak üzere farklı sektörler de etkilenecek.  

Sürdürülebilirlik kavramı, çevreyi kapsayan bir kavram olmasının yanı sıra sosyal ve ekonomik boyutları da içeriyor. Artık geleneksel ticari düzenlemelerin yanına eklenmeye başlanan sürdürülebilirlik düzenlemelerine bunu bir kanıt olarak gösterebiliriz.  

Sürdürülebilirlikle birlikte ortaya çıkan kriz ve fırsatlar, ham maddelerden ara ürünlere kadar uluslararası ticaretin tüm yönlerini, iş ortaklarını ve tedarikçileri de etkiliyor. Bu nedenle uluslararası tedarik zincirlerine sahip şirketlerin, özellikle ihracat konusunda zorunlu sürdürülebilirlik adımlarını stratejilerine dahil etmeleri gerekiyor. 

Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında AB’nin uygulamalarına uyum sağlayabilmek için ihracat alanında yapılması gereken çalışmalar bulunuyor. 


Enerji Verimliliği

Uluslararası Ticaret Uyumluluğunun Geleceği: Sürdürülebilirlik

İhracat yapan işletmeler için sürdürülebilirlik, gelecekteki ticaret uyumluluğu adına oldukça önemli bir hâl adı. Sürdürülebilirlik ilkelerine uygun düzenlemeler yapmak, uluslararası ticarette rekabet avantajı sağlamak için önemli.

Gelin, Türkiye’nin ihracat alanında yaptığı sürdürülebilirlik çalışmalarına göz atalım.

Türkiye’nin İhracat Alanındaki Sürdürülebilirlik Çalışmaları 

Avrupa Birliği, 2022 yılında %40,6 oranında pay ile toplam ihracatımızda ilk sırada yer aldı. İhracat payı yüksek olduğu için de AB’ye uyum kapsamında çeşitli çalışmalar yapılması hedefleniyor. Bu çalışmalardan biri olan Avrupa Yeşil Mutabakatı  ile birlikte Avrupa’daki rekabetçiliği koruyabilmek, düşük emisyonlu ve az maliyete ticaret yapma hakkına sahip olabilmek için Sınırda Karbon Düzenleme (SKD) Mekanizması’nı hayata geçirmek hayli önem taşıyor. Çünkü AB’nin kendi SKD mekanizması ile uyum sağlama çalışması yapılmadığı takdirde ticari bir engel yaratması söz konusu.

Sürdürülebilir ticaret ve sürdürülebilir ihracat yolculuğu için hayata geçirilecek SKD mekanizmasıyla daha önce yabancı yatırımcıları ülkeye çeken Gümrük Birliği ile elde edilen ticaret haklarının korunması da amaçlanıyor. Tabii Gümrük Birliği’nde elde edilen hakların etkilenmemesi için AB politikalarıyla uyumlu şekilde olması gerekiyor. 

Paris İklim Anlaşması ile birlikte Türkiye’nin, 2053 yılına kadar sıfır emisyon hedefiyle sera gazı salınımlarını azaltmak için etkin bir karbon fiyatlandırma mekanizmasını (emisyonu oluşturan tarafın ihracat yapılan tarafa ödeme yapması durumu) hayata geçirmesi planlanıyor. 

Emisyon ticareti sistemi, “sistemde bulunan tesislerin sera gazı emisyonları için sektör ve kapasite bazında bir üst sınır belirlenmesi ve bu üst sınır için izin belgesi almak” olarak tanımlanıyor. Karbon fiyatlandırma mekanizması kapsamında “Ulusal Karbon Kredilendirme Programı” adı verilen çalışma ile emisyon ticaret sistemindeki işletmelerin sera gazı emisyonlarının bir kısmının denkleştirilmesine, kayıt altına alınmasına ve karbon kredilerinin sertifikalandırılmasına katkıda bulunulacak.

Tabii devletlerin yanı sıra ihracat alanında çalışmalarına devam eden şirketlerin de sürdürülebilirlik alanında uygulamalarla uyumlu adımlar atması gerekiyor. 

İhracat Yapan Şirketlerin Sürdürülebilirlik İçin Atması Gereken Adımlar

İşletmelerin sürdürülebilirlik konusuna odaklanıp çevresel, sosyal ve ekonomik sorumluluklarını yerine getirmesi giderek önem kazanıyor. Sürdürülebilir kalkınma için önem taşıyan çalışmalar ise enerji verimliliği  sağlayan, çevre dostu, karbon ayak izinin  azaltıldığı ve yenilenebilir kaynakları kullanılan uygulamalardan geçiyor. 

İhracat yapan işletmeler de çalışmalarına devam etmek ve rekabetçi bir aktör olabilmek için sürdürülebilirlik ilkelerine uyum sağlamak zorunda. Özellikle uluslararası tedarik zincirlerine sahip şirketlerin ihracatta sürdürülebilirliği sağlamak için atması gereken adımlardan bahsedelim:

Hedef

Sürdürülebilir çalışmalar yapmak için öncelikle hedef belirlenmesi gerekiyor. Hem Türkiye’de hem AB’de yapılan çalışmaları, uygulama ve yaptırımları inceleyerek işletmelerin ticari faaliyetlerini etkileyen riskler değerlendirilebilir. Şirket hedeflerini belirleyip bu hedefleri göz önünde bulundurarak değerlendirme yapmak, bu hedefleri gerçekleştirebilmek adına daha uygun bir adım olabilir. 

Strateji

Şirketin ulaşmaya çalıştığı sürdürülebilirlik düzeyini belirleyerek mevcut stratejiyle uyumlu hale getirmek, sürdürülebilirlik çalışmaları için önemli bir adımdır. Tedarik zinciri yönetimi, üretim süreçleri, ürün tasarımı ve ambalajlama gibi alanlarda sürdürülebilirlik önlemleri alınabilir; bu önlemleri uygulamak için kaynak planlaması yapılabilir.

Uyumluluk ve Kontrol 

İşletmelerin sürdürülebilirlik performansını izlemek, değerlendirmek ve raporlamak için sürdürülebilirlik ilkelerine uyumlu çalışmalar yapılmalıdır. Sürdürülebilirlik standartlarına uyum sağlayabilmek için tedarik zincirinin de denetlenerek kontrol edilmesi gerekir.

İletişim

Sürdürülebilirlik konusunda yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşmak, iletişim için önemlidir. İhracat yapan işletmeler, sürdürülebilirlik uygulamalarını müşterilere, paydaşlara ve kamuoyuna duyurmalıdır. Şeffaflık ve doğruluk ilkelerine uygun şekilde bilgi verilerek sürdürülebilirlik çalışmaları ile ilgili başarı hikayeleri paylaşılabilir.

Arçelik olarak tedarik zincirimiz her geçen gün dünya çapında genişliyor. Biz de ürün tedarikinde sürekliliğin sağlanması ve tedarikçilerimizin çevresel-sosyal performanslarının iyileştirilmesi için birlikte çalışıyoruz. Bunun için attığımız adımlardan biri ise Tedarikçi Sürdürülebilirlik Veri İzleme ve Geliştirme Projesi.

Bu proje ile tedarikçilerimizin verilerini toplayıp analiz ederek çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY-ESG) ile ilgili riskleri ve fırsatları anlamayı, değer zincirinde Kapsam 3 (sürdürülebilirlik raporlaması yapan kuruluşun faaliyet üzerinde kontrolünün veya sahipliğinin olmadığı emisyonlar) azaltımına olanak sağlamayı amaçlıyoruz. İhracatta sürdürülebilirliğin en önemli adımı olan Sürdürülebilir Tedarik Zinciri çalışmalarımızı detaylı incelemek için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.


Teklif Al
Yükleniyor