Regülasyon Ve Uyum

Regülasyon Ve Uyum

Lot 21 Nedir?

Ener Lot 21, 2018 yılında Avrupa’da yürürlüğe giren, tüm enerji ürünlerinde (endüstriyel soğutma, mahal ısıtma ve soğutma cihazları dahil) yüksek enerji verimliliği elde etmeyi ve CO2 emisyonunu azaltmayı hedefleyen bir regülasyondur. 

Bu regülasyon inverterli klimalarda verimlilik değerlerinin belirtilen sezonsal verimlilik hesabı ile yapılarak deklare edilmesi gerekliliğini belirtir.

12kW’dan büyük kapasiteli tüm klimaları kapsayan bu regülasyon sonrasında, ürünlerin CE işaretini taşıması ve satışa sunulabilmesi için bu kriterlere uyması gerekir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210525-7.htm

Avrupa Birliği enerji politikaları kapsamında imzalanan ve ErP Direktifi (Eko tasarım direktifi) olarak da bilinen bu direktifler sadece AB üyesi ülkeleri değil; AB ile ticaret yapan tüm ülkeleri de direkt olarak etkilemektedir. 

Eko Tasarım

Eko tasarım yaklaşımı, tüm yaşam döngüsü süresince bir ürünün çevresel etkileri göz önüne alınarak tasarlanmasına yönelik bir yaklaşımdır. Ener Lot 21 regülasyonu kapsamında da tüm iklimlendirme ürünlerinin yüksek sezonsal verimliliğe sahip olması, bu sayede çevresel etkilerinin minimuma indirilmesi hedeflenir. 


Regülasyon Ve Uyum

Sezonsal Verimlilik

İklimlendirme cihazlarında sezonsal verimlilik, ürünlerin sadece nominal şartlar altında değil; farklı mevsim şartlarında verimliliklerinin hesaplanmasıyla gerçek enerji verimliliği değerlerinin belirlenmesini ifade eder. Bu sayede enerji tüketiminin azaltılmasıyla hem kullanıcıların enerji giderini hem de olumsuz çevresel etkileri azaltmak hedeflenir. 


Regülasyon Ve Uyum
Teklif Al
Yükleniyor